Pôle de développement

Suite aux diagnostics effectués et à l’analyse des différentes propositions, la région Anôsy est composée de dix (10) pôles de développement qui se répartissent comme suit.
Tableau 22. Composition des dix pôles de développement de la région Anôsy

Pole
District
Commune
1
Bezavo
Taolagnaro
Taolagnaro Ampasy Nahampoana Mandromondromotra Mahatalaky
2
Ifaho
Taolagnaro
Manambaro Soanierana Ankaramena Ifarantsa Mandiso Isaka Ivondro
3
Manampanihy
Taolagnaro
Ranomafana Fenoevo Efita Enaniliha Enakara Haut Emagnobo Bevoay Tanandava Mandrere Manantenina Ampasimena Soavary Analamary Iabokoho
4
Tarantsy
Taolagnaro
Ranopiso Sarisambo Analapatsy Ankilivalo Andranobory Ankariera Ambatoabo
5
Bas Mandrare
Amboasary
Amboasary Sud Tanandava Sud Berano Ville Sampona Behara Ifotaky
6
Tsenimbalala
Amboasary
Tranomaro Mahabo Ranobe Maromby Esira Manevy
7
Betsimalaho
Amboasary
Tsivory Ebelo Marotsiraka Tomboarivo Elonty Mahaly
8
Mangoky
Betroka
Betroka Ivahona Mahabo Ianabinda Tsaraitso Naninora Ambalasoa Kelivaho
9
Lagnana
Betroka
Jangany Andrandampy Sakamahily Beampombo I Benato Toby Analamary Mahasoa Est Iaborotra Ianakafy
10
Sahanalo
Betroka
Isoanala Ambatomivary Besakoa Nanarena Beampombo II Bekorobo

Les communes dans un même pôle de développement présentent à peu près les mêmes caractéristiques en matière socio-économique et se trouvent dans une même zone géographique plus ou moins homogène. Elles peuvent se relier entre elles autour d’un chef-lieu de pôle qui assure le rôle de catalyseur. La carte suivante montre ces dix pôles de développement de la région Anôsy.