Lieu de productionBanane Superficies cultivées (Ha)Banane Rendement (T/Ha)Banane Volume de production (T)
Ankaramena1015150
Bevoay51575
Emagnobo815120
Enakara-haut1215180
Enaniliha1015150
Fenoevo-Efita815120
Ifarantsa41560
Isaka Ivondro61590
Manambaro61590
Mandiso815120
Ranomafana815120
Ranopiso51575
Soanierana51575
Mahatalaky1015150
Mandromoromotra815120
Manantenina1215180
Iaboko915135
Lieu de productionOrange Superficies cultivées (Ha)Orange Rendement (T/Ha)Orange Volume de production (T)
Ankaramena
Bevoay
Emagnobo
Enakara-haut
Enaniliha
Fenoevo-Efita308240
Ifarantsa
Isaka Ivondro
Manambaro
Mandiso
Ranomafana408320
Ranopiso
Soanierana158120
Mahatalaky308240
Mandromoromotra408320
Manantenina488384
Iaboko358280
Lieu de productionMandarine Superficies cultivées (Ha)Mandarine Rendement (T/Ha)Mandarine Volume de production (T)
Ankaramena506300
Bevoay
Emagnobo
Enakara-haut
Enaniliha
Fenoevo-Efita
Ifarantsa406240
Isaka Ivondro
Manambaro366216
Mandiso
Ranomafana
Ranopiso355.5192.5
Soanierana426252
Mahatalaky355.3185.5
Mandromoromotra366.2223.2
Manantenina256150
Iaboko285.3148.4
Lieu de productionAnanas Superficies cultivées (Ha)Ananas Rendement (T/Ha)Ananas Volume de production (T)
Ankaramena
Bevoay
Emagnobo
Enakara-haut
Enaniliha
Fenoevo-Efita
Ifarantsa
Isaka Ivondro
Manambaro
Mandiso
Ranomafana
Ranopiso
Soanierana
Mahatalaky208160
Mandromoromotra358280
Manantenina408320
Iaboko228176
Lieu de productionLitchi Superficies cultivées (Ha)Litchi Rendement (T/Ha)Litchi Volume de production (T)
Ankaramena556330
Bevoay506300
Emagnobo406240
Enakara-haut306180
Enaniliha656390
Fenoevo-Efita506300
Ifarantsa726432
Isaka Ivondro636378
Manambaro456270
Mandiso506300
Ranomafana566336
Ranopiso606360
Soanierana626372
Mahatalaky606360
Mandromoromotra556330
Manantenina526312
Iaboko636378